บสย. ออก PGS8 ค้ำสินเชื่อ1.5แสนล. 18แบงก์ร่วมดู SMEs

บสย. เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 วงเงิน 1.5 แสนล้าน ดึงธนาคาร18 แห่งร่วม เพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาส SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนมั่นใจ ยอดค้ำปีนี้โตตามเป้า 1 แสนล้านบาท

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 150,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS 8) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อได้คล่องตัวขึ้น ลดการพึ่งพาเงินนอกระบบ ซึ่ง SMEs ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า บสย. คาดว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 จะช่วย SMEs ให้ได้รับสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4.3 หมื่นราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 2.25 แสนล้านบาท และก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6.87 แสนล้านบาท และขณะนี้ บสย. พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และ PGS8 จะช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยบสย. ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 ร่วมกับสถาบันการเงิน 18 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันการเงินจะเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ และ บสย.จะให้การค้ำประกันสินเชื่อนั้น

ซึ่งผลจากการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่8 (PGS8) บสย. มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันยอดค้ำประกันในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 1 แสนล้านบาท

ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) ที่ดำเนินการโดย บสย. จึงเป็นโครงการสำคัญ ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึงการลงทุนในอนาคตด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment