รัฐดึงStartUp สร้างช่องจ่ายภาษี

สรรพากรร่วมดีป้า จัดกิจกรรม Hackathon ระดมสมองนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จัดให้มีงาน #HACKATAX เชิญผู้ประกอบการ Startup สายฟินเทค ที่ประสบความสำเร็จและกรมสรรพากรได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สรรพากรในระดับเชี่ยวชาญจนถึงระดับผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกัน ระดมสมองเพื่อช่วยกันยกระดับความคิดและออกแบบโซลูชั่น ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้จริง ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อว่าผลจากการนำเอาผู้เชี่ยวชาญ “Real Expert” จากทั้งฝั่งภาครัฐและผู้ประกอบการมาร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหา “Real Solution” นี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน “Real Impact” ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

“การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาบริการภาครัฐที่จะเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ลดความซับซ้อนในการใช้บริการทางภาษี มากกว่าที่้จะไปเน้นเรื่องการเรียกเก็บภาษีอย่างเดียว กรมสรรพากรพยายามยึดเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง ที่ต้องการจะทำให้เกิดความพึงพอใจ ไม่มีความซ้ำซ้อนในการเสียภาษี” อธิบดีกรมสรรพากรกล่าว

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX เป็นปรากฎการณ์ใหม่สำหรับวงการเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมในลักษณะ Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิด ไอเดีย และความร่วมมือกันในการหาโซลูชั่น เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ต่าง ๆ โดยโจทย์ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาการบริการด้านภาษีแก่ประชาชนโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันนั้นจะไม่ใช่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ แต่เป็นรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ ที่จะสามารถตีโจทย์และสร้างไอเดียใหม่ที่พร้อมนำไปปรับใช้จริง สามารถย่นระยะเวลาการทำงานและพัฒนาบริการได้ และเกิดประสิทธิภาพในระบบภาษีของประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาษีของภาครัฐได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้กรมสรรพากรและดีป้า จะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเปิดโครงการทดสอบทดลองเทคโนโลยี (Sandbox) ของกรมสรรพากร ซึ่งอาจเป็นช่องทางสำหรับผู้เข้าร่วม #HACKATAX ที่จะได้นำผลงานมาทดสอบทดลองในสภาพแวดล้อมจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับ Concept ของงานคือ “Real experts. Real solutions. Real impact.”

สำหรับกิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ลาดพร้าว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment