CH โรดโชว์ “ราชบุรี” สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ให้นักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและโอกาสการเติบโต ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลของ CH ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment