BAM สนับสนุนโครงการชุมชนต้นคิดชีวิตยั่งยืน จ.ขอนแก่น

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” พร้อมด้วย นายอุทัย สิทธิวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านท่าแร่ และชาวบ้านท่าแร่ โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัท ให้การสนับสนุนเงิน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชน ที่สนใจได้ศึกษา พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment