แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021

คุณวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2021 จากคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล ในโอกาสที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment