ทีเส็บผนึกรัฐ-เอกชน ชวนชมชิมช้อปทุเรียน

ทีเส็บร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ชวนภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการชวนชมชิมช้อป สวนทุเรียนในพื้นที่สหกรณ์นิคมวังไทรและนิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยอง หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้นำคณะผู้แทนเอกชนเดินทางเยี่ยมชมศักยภาพของ “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปี 2

ซึ่ง “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมการเกษตรของทุเรียน อาทิ การทำ QR Code เพื่อให้ข้อมูลทุเรียน หรือโครงการจองทุเรียนล่วงหน้านี้นับว่าเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งเดิมชาวสวนทุเรียนนิยมนำทุเรียนไปขายให้กับล้งเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศหรือที่เรียกว่าลงกล่อง แต่ในปีนี้สหกรณ์จะเน้นให้สมาชิกคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อขายตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์ด้วยกันก่อน ส่วนหนึ่งคือมุ่งหวังให้คนในประเทศได้รับประทานทุเรียนเกรดพรีเมียม

“ภาคเอกชนที่เดินทางร่วมคณะจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลาย เรื่องราวของการทำธุรกิจทุเรียน และผลไม้อื่นๆในพื้นที่สหกรณ์ และที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้ชิมผลไม้สด ชิมทุเรียนสดจากต้น และเยี่ยมชมการดูแลสวน ปลูกทุเรียน ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับฟังประวัติความเป็นมา ความสำเร็จการบริหารจัดการ และยังได้ร่วมประมูลส่งออกพิเศษล็อตสุดท้าย งานนี้สร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมาก”

นอกจากนี้ คณะได้เดินทางเยี่ยมชม กิจกรรมที่ “สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยอง” ชมอ่างเก็บน้ำประแสร์ พร้อมรับฟังคำแนะนำกิจการภาพรวมของสหกรณ์ และชมพื้นที่ห้องและอาคารสำหรับรองรับการจัดประชุมสัมมนา ได้ร่วมกิจกรรมการทำเวิรค์ช็อป เมล่อนช๊อต ซึ่งทำจากเมล่อนที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความหวานเป็นพิเศษกว่าที่อื่น จากนั้นเลือกซื้อผลิตผลและของฝาก จากสมาชิกสหกรณ์และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านชาวสวนมาขายด้วยตัวเอง นับเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้านคุณ เชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเสริมว่า ในปี 2562 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมดำเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” เป็นปีที่ 2 โดยได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อว่ากิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้กรมมีเป้าหมายในการผลักดันให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 50 แห่งทั่วประเทศ ตัวอย่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมในปีนี้ที่กระจายไปทั้งเทืองหลักและเมืองรอง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น และที่ผ่านมาหลายสหกรณ์ที่เข้าร่วมแล้วมีผลดีเกิดขึ้น มีบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจเดินทางร่วมจัดกิจกรรมในพื่นที่สหกรณ์มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปี 2 เป็นความร่วมมือในการจัดทำโครงการระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระโอกาสขององค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วยจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment