THG มอบรถตู้ให้แก่ศูนย์วิจัยยาเสพติด จุฬาฯ

นายแพทย์บุญ วนาสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG และผู้บริหาร มอบรถตู้ให้แก่ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อนำไปใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยยาเสพติดฯ โดย THG และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการผลิตกัญชงและกัญชา ตั้งแต่การเพาะปลูก การกลั่นและให้บริการทดสอบคุณภาพ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงฉบับใหม่ อนุญาตให้บุคคลและนิติบุคคลสามารถขอนุญาตปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ และปลดล็อกกัญชาให้ผู้ป่วย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและเกษตรกรที่ร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตผลิตสมุนไพร สามารถได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองได้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment