ออมสิน ส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของใช้จำเป็นให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมี พญ.จัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย รับมอบกระเช้าของขวัญดังกล่าว ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment