กรรรมการผู้จัดการ ธอส. ให้การต้อนรับผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ให้การต้อนรับนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือตามโครงการ หรือกิจกรรม ต่าง ๆ ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมมุ่งยกระดับการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้าประชาชนร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ธนาคาร ร่วมประชุม และในโอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการ ธอส. ยังได้แสดงความยินดีกับนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. อีกด้วย ณ ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment