CPW ตั้งเป้าปี64โต20%ส่วนปี 63 ทำรายได้กว่า 3,315 ลบ. บอร์ดปันผล 0.08 บาท/หุ้น

CPWเผยปี64ตั้งเป้ารายได้โต 20% ประกาศงบปี 63 ทำรายได้กว่า 3,315 ล้านบาท กำไรสุทธิเกือบ 55 ล้านบาท จ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า ในปี 2564 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% จากปีก่อนหน้า โดยาสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จะมีโอกาสกลับมาสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าในกลุ่มสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ได้รับการตอบรับ และ 5G เข้ามาเขย่าตลาดเทคโนโลยี ขณะที่การกลับมาของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ควบคู่แบบออฟไลน์ ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา

ในปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจ จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก โดย CPW เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภายใน และปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ยอดขายผ่านออนไลน์ในปี 2563 เติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 567 และปัจจัยบวกจากสินค้าเทคโนโลยี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม Work from Home และ e-Learning ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 CPW มีรายได้จากการขายและบริการ 3,315.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อนร้อยละ 7.58 สาเหตุหลักมาจากการปิดสาขาเกือบทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จากมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการหดตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และรายได้ค่าบริการปรับลดลง ขณะที่รายได้จากการขายของสินค้าคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต รวมทั้งโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากปรับเข้าสู่การเรียนการสอน และการทำงานที่บ้านในช่วงโควิด-19 ส่งผลบวกต่อสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับมากขึ้น ด้านกำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 54.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.36

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหารงานจำนวน 45 สาขา จากปี 2562 มีจำนวน 42 สาขา ประกอบด้วย ร้าน .life (ดอทไลฟ์ ) จำนวน 23 สาขา ร้าน Apple Brand Shop จำนวน 17 สาขา (แบ่งเป็น iStudio by copperwired จำนวน 13 สาขา U-store by copperwired จำนวน 3 สาขา และ Ai_จำนวน 1 สาขา) และศูนย์บริการ iServe จำนวน 5 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำสินค้ากลุ่ม Apple เข้าไปวางจำหน่ายในร้าน .life ทั้ง 23 สาขา เพิ่มเติม Product Mix ภายในร้านให้แข็งแกร่ง และสร้างยอดขายสินค้ากลุ่ม iPhone และดีไวซ์ที่รองรับ 5G ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 5 พฤษภาคม 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment