TNPตั้งปี 64โตเกิน10%เพิ่ม5 สาขา หลังปี 63 กำไรโตกว่า 51%

TNPวางแผนปี 64สร้างรายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% ขยายเพิ่มอีก 5 สาขา วางเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 10%ส่วนปี 63 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นกว่า 51% บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.04 บ./หุ้น

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าตั้งรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 10% และพยายามรักษาความสามารถในการทำกำไรที่ดี พร้อมขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอีก 5 สาขา หรือ ณ สิ้นปี 2564 จะมีสาขารวมกันทั้งสิ้น 37 สาขา วางงบลงทุนในการขยายรวมอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,196.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 243.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.48 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากยอดขายของสาขาเดิมจำนวนร้อยละ 2.6 เป็นผลมาจากการซื้อสินค้าล่วงหน้าของผู้บริโภค เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายรวมจากการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 4 สาขา สนับสนุนให้ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 32 สาขา

ขณะที่ กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 358.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.37 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.33 จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 15.01 เป็นผลจากยอดขายผ่านสาขาโต และการได้รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่าย ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 133.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.09 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.06 จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 4.51

ด้านเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจในปี 2564 บริษัท จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขาในปีที่ผ่านมา ครอบคลุม และเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แล้วยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคัก แม้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากนัก เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อีกทั้ง กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ไม่ได้เน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่เป็นกลุ่มผู้บริโภคท้องถิ่นเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ

สำหรับสาขาของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 32 สาขา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 26 สาขา จังหวัดพะเยา 4 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 2 สาขา พร้อมหาสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จากการร่วมมือกับพันธมิตรนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินท้้งสิ้น 56,000,000 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment