ธพส. เน้นมาตรการดูแลคนงานก่อสร้างกว่าพันคนป้องกันโควิด-19 เดินหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ธพส. คำนึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี จึงกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ภายหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โซนซี ตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาวะของคนงานก่อสร้างทุกคนให้ปลอดภัยห่างไกลจากการระบาดของโรค ให้มากที่สุด โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองคนงานและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับเข้าทำงาน จำนวน 1,107 คน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง จำกัดให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ พักอาศัยและพื้นที่ทำงานที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น รวมทั้งจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนด ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ คนงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน ทุกเช้า เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์

ปัจจุบัน โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โซนซี อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน มีความคืบหน้ากว่า 40% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่คาดการณ์ไว้ และพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment