อมตะร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่

นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน และหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment