ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยกระดับการจัดส่งน้ำยาล้างไตผู้ป่วย 26,000 คน ทั่วประเทศ

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น บิวชั่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ ไปยังผู้ป่วยโรคไตในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ปัจจุบันมีผู้ป่วยในโครงการจำนวนกว่า 26,000 คน ตระหนักดีว่าโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไตเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยาล้างไต โดยไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) จาก บริษัท ยูไนเต็ดออฟซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อให้การจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยมีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ยังได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอนและสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th รวมทั้งได้จัดบริการ Call center 0 2831 3704-6 ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อประสานงานกรณีเกิดปัญหา พร้อมเตรียมทีมจัดส่งด่วนไว้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต

ส่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ส่งกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มในประเทศ โดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 8 ของกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด- 19 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงจัดทำโครงการ “ส่งแมสก์ แทนความห่วงใย” จัดส่งหน้ากากอนามัย ให้ผู้ป่วยได้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มทยอยจัดส่งให้กับผู้ป่วยได้ภายในเดือนมกราคมนี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment