หยวนต้า" กวาด 9 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020

คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่น ด้วยการคว้ารางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 จำนวน 9 รางวัล จาก 14 หมวด ซึ่งเป็นจำนวนรางวัลมากที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ ที่เน้นลูกค้ารายบุคคล โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล และอีก 5 รางวัล Outstanding ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล

- ทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด

- นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาด MAI (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน) : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

- นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) : คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

- นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) : คุณณัฐพล คำถาเครือ

รางวัล Outstanding ประจำปี จำนวน 5 รางวัล

- นักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม และรับเหมา : คุณวิชชุดา ปลั่งมณี

- นักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสาร : คุณศุภชัย วัฒนาวิเทศกุล

- นักวิเคราะห์กลุ่มเกษตรและอาหาร : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

- นักวิเคราะห์กลุ่มบริการ : คุณถกล บรรจงรักษ์

- นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน : คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment