ไทยประกันชีวิตเดินหน้าแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี”

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี” ขึ้น เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้บุคลากรไทยประกันชีวิต รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้กล้า” ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยตั้งเป้าหมายจัดหาปริมาณโลหิตในปี 2564 ให้ได้ 1,200,000 ซีซี ซึ่งแคมเปญดังกล่าวเป็นแคมเปญต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา ที่สามารถจัดหาปริมาณโลหิตตลอดทั้งปีได้ถึง 1,214,400 ซีซี

โดยบริษัท กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ พร้อมเพิ่มรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณด้านหน้าอาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองผู้บริจาคด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ เช็กประวัติ และจัดพื้นที่บริจาคโลหิตตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความสบายใจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิตทุกราย

นอกจากนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต เมื่อร่วมบริจาคโลหิต และส่งรายงานการบริจาคโลหิตผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตแล้ว สามารถสะสมเป็นคะแนนเพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้สูงสุดถึง 30% อีกด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment