ยสท. ต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ให้การต้อนรับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 ณ สวนป่าเบญจกิติ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment