อาคเนย์ ห่วงใยคนไทยมอบเงินสนับสนุนจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มดับไฟป่าเพื่อชาติ จ.เชียงใหม่

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” จำนวน 100,000 บาท ผ่าน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมส่งมอบต่อให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัครดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ ระยะเวลาเอาประกันภัย ตั้งแต่ 10 ม.ค.-10 พ.ค. 64 โดยอาสาสมัครเหล่านี้ ยังไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงอันตราย กรมธรรม์ฯ นี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและอาสาดับไฟป่าให้อุ่นใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการดับไฟป่าในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment