ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยารอบใหม่แจกคนะละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจ่ายเงินมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการคลังกลังไปศึกษารายละเอียดเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ผ่านการลงทะเบียน และนำมาเสนอให้ ครม. เห็นชอบในสัปดาห์หน้า หากไม่มีปัญหา ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ "โครงการ เราชนะ" ที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู่ จะได้เงินภายในสิ้นเดือน ม.ค. หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. นี้ รวมไปถึงการลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งจำนวน 1 ล้านสิทธิ คนละ 3,500 บาท ในช่วงปลายเดือน ม.ค. นี้

ครม. ยังเห็นชอบมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน โดยผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะงดเก็บค่าไฟฟ้า 90 หน่วยแรก ส่วนที่ใช้เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ก็ให้ลดตามอัตราที่กำหนด และลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน เฉพาะรอบบิลเดือน ก.พ.-มี.ค.64 รวมถึงการลดค่าอินเตอร์เน็ต เพิ่มความเร็วความแรง ลดค่าใช้จ่าย โหลดหมอชนะฟรี 3 เดือน ในช่วงที่ต้องทำงานที่บ้าน

นอกจากนี้ครม.ยังได้มอบหมายกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยดำเนินมาตรการลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% และลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้นำรายละเอียดเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า รวมไปถึงการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาเรื่องมาตรการด้านการเงินเพื่อชวยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment