สรรพากรดัน “น้องอารี” ยกระดับการให้บริการตอบคำถามผู้เสียภาษี

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการให้บริการตอบคำถามผู้เสียภาษีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้เสียภาษีที่เพิ่มขึ้นในทุกปี กรมสรรพากรได้พัฒนาแชทบอท (Chatbot) “น้องอารี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ซึ่งเป็นก้าวแรกของหน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้เสียภาษีสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านภาษีอากรได้ง่าย ได้รับบริการทันทีโดยไม่ต้องรอคิว เป็นบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่นิยมค้นหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร สามารถดำเนินการทางภาษีได้อย่างถูกต้อง เป็นการยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชน ส่งผลให้กรมสรรพากรได้รับรางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ

จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มีข้อสงสัยด้านภาษีอากร สามารถทดลองแชทคุยสอบถามปัญหาภาษีอากรกับน้องอารีได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ “น้องอารี” มีทักษะการตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองและทำความเข้าใจกับผู้ที่มีปัญหาด้านภาษีอากรให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment