2สมาคมประกันประชุมเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีนายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ กรรมการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment