กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวยกองทุน กยศ. เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 115 ทุนหมุนเวียน รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะทุนหมุนเวียนที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยตลอดมา

ในปีที่ผ่านมา กองทุนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในทุกด้านทั้งภายในและภายนอกในการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กองทุนขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สถานศึกษา หน่วยงานองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนสนับสนุน การดำเนินงานกองทุน ซึ่งทำให้กองทุนเป็นทุนหมุนเวียนที่สามารถดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment