ธนาคารกรุงเทพสุดปลื้มยอดบริจาคโลหิต โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปีธนาคารกรุงเทพ” ทะลุเป้าก่อนกำหนด สานต่อกิจกรรม“80 แสนซีซี x 2”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวพจนี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ และ นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการการประชาสัมพันธ์ นายนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 3 นางสาวรัตนา เล็กเจริญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 4 และ แพทย์หญิงศรีเพชร กาญจนกีรณา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริการสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำโดย นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร คิกออฟ (Kick-Off) กิจกรรม “80 แสนซีซี x 2” ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้ารับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมให้กับคลังโลหิตสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปีธนาคารกรุงเทพ” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทะลุเป้าหมาย 80 แสนซีซีไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2567) จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาไว้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพครบรอบปีที่ 80

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการส่งมอบโลหิตไปแล้วรวมกว่า 87 แสนซีซี (8,791,200 ซีซี ณ 9 เมษายน 2567) จากผู้บริจาคภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 21,978 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “80 แสนซีซี x 2” สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และ โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล ร่วมสะสมจำนวนซีซี กับ โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ”

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 เพื่ออำนวยความสะดวกรับบริจาคโลหิตให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ ในวันนี้ (17 เมษายน 2567) และจะจัดต่อเนื่องทุก 3 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 สอบถามข้อมูลและกำหนดวันตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment