บสย. จัดพิธีสรงน้ำพระ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมเชิญชวนคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทย สืบสานความเป็นไทย ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารระดับสูงยังได้กล่าวอวยพรเพื่อนพนักงาน บสย. ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย และกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดไป

นอกจากนี้ บสย. ยังจัดให้มีการประกวด "ขวัญใจสงกรานต์" ทั้งจากสำนักงานเขตและสำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง สร้างสีสันเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ ห้องอบรม บสย. ชั้น 17 สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment