ปลูกใบยาสูบ อาชีพที่รอวันล่มสลาย 5 หมื่นครอบครัวไม่แฮปปี้ ร้องนายกฯทวนภาษีบุหรี่

ในที่สุด กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ก็อดทนไม่ไหว ต้องรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการทบทวนอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ประกาศใช้อัตราภาษีบุหรี่เมื่อเดือนกันยายน 2561ทำให้โรงงานยาสูบลดโควตาการรับซื้อยาสูบจากชาวไร่ลง 40% หากในเดือนตุลาคม 2562 มีการปรับอีกครั้งตามกฎหมาย อาจส่งผลให้อาชีพการเพาะปลูกใบยาสูบหายไปจากประเทศไทย กระทบต่อชาวไร่ผู้ปลูกใบยา และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นครอบครัว

โดยยืนยันว่าชาวไร่เข้าใจนโยบายของรัฐในการลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ แต่ก็ควรจะให้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะการปรับภาษีขึ้นอย่างสุดโต่ง อาจจะไม่ได้ช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ และอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหันไปสูบบุหรี่จากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าแทน หรือสูบบุหรี่ที่ผิดกฎหมายมากขึ้น

ในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการปรับราคาบุหรี่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้บริโภคก็ไม่ได้ลดปริมาณลง ปริมาณการจำหน่ายบุหรี่ยังเติบโต แต่เป็นการเติบโตของบุหรี่จากต่างประเทศแทนบุหรี่ของโรงงานยาสูบ จนสร้างวิกฤตให้แก่โรงงาน จนลามมาถึงชาวไร่ผู้ปลูกใบยา

ผลกระทบของชาวไร่ ต่อเนื่องจากการปรับภาษียาสูบใหม่ของกรมสรรพสามิต ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานยาสูบ ตามที่สำนักข่าวสับปะรดได้นำเสนอและคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อโรงงานยาสูบต้องแบกรับภาระในหลายด้าน จนทำให้สภาวะของโรงงานยาสูบก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ส่วนแบ่งการตลาดที่ปรับลดลงอย่างมาก จากที่คุมตลาดทั้งหมดในยุคที่ยังไม่เปิดให้มีการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ จนล่าสุด สัดส่วนตลาดบุหรี่นอกชิงตลาดได้มากถึง 44% ทำให้การจำหน่ายบุหรี่ลดลง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการผลิตที่ต้องปรับลดลงตามสภาพ

ผลที่ตามมาก็คือ กระแสเงินสดที่เข้ามาในแต่ละเดือนก็ลดน้อยลง ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่อง จนโรงงานยาสูบต้องขอวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อมาประคองเอาไว้ ยิ่งทำให้ผลงานของโรงงานยาสูบต่อจากนี้เป็นเรื่องน่าหนักใจอย่างยิ่ง

พอโรงงานยาสูบเกิดปัญหาไปด้วย เพราะเมื่อโรงงานยาสูบไม่สามารถผลิตยาสูบได้เหมือนเดิม การรับซื้อใบยาก็คงจะต้องลดลงไป หรือต้องปรับราคาลงไป เพื่อให้โรงงานไม่ต้องแบกรับภาระทางธุรกิจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment