SECUREร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว หรือ SECURE ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber security) พร้อมด้วย คุณพายุพัด มหาผล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 27.74 ล้านหุ้น โดยมีตัวแทนผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเสนอขายที่ราคา 16 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 โดยหุ้นจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment