FPT ผลงานแจ่ม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์ผลงานไตรมาส 3/2563 มีรายได้ และกำไรสุทธิ จำนวน 4,883 ล้านบาท และ 399 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีปัจจัยบวกมาจาก ธุรกิจกลุ่มที่พักอาศัย ฟื้นตัวกลับมาคึกคักมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่มีรายได้ประจำจากค่าเช่า ยังคงสามารถปรับตัวได้ดี ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดย กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2563 มีรายได้จำนวน 441 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังสามารถรักษาสัดส่วนการเช่าพื้นที่ในอัตราร้อยละ 80 จากอานิสงส์ของดีมานด์พื้นที่โรงงานพร้อมใช้ (Ready-built factories) เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ในด้านคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit บริษัทฯยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (“เซ็นทรัล วัตสัน”) ผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทันสมัยแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 มีรายได้จำนวน 3,880 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากความต้องการที่พักอาศัยประเภททาวน์โฮมและทาวน์เฮาส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดพรีเซลล์โครงการมูลค่ารวม 8,819 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากโครงการที่ดำเนินการอยู่ 58 โครงการ และมีแบ็คล็อครอการโอนมูลค่า 2,290 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เพื่อตอบรับกับสภาพทางธุรกิจในช่วงโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการได้ด้วยตนเอง

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บันทึกผลประกอบการรายได้ที่ 236 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทาง ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเช่าโดยรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ร้อยละ 94 ณ เดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ผลประกอบการของธุรกิจรีเทลยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ โดยปัจจุบัน อาคารสามย่านมิตรทาวน์ มีอัตราการเช่าสูงขึ้นร้อยละ 91 และมีร้านค้าเปิดใหม่ อาทิ AIS eSports Studio, AfterYou และ Yomie’s Rice x Yogurt

นอกจากนี้ FPT สามารถคงสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญชุดใหม่แบบ Rights Offering เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ด้วยยอดเงินระดมทุน จำนวน 3,207 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่ากระบวนการเพิกถอนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) เพื่อดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของ FPT โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป คุณธนพลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุน ที่จะสนับสนุนให้แพลตฟอร์มธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment