สทบ.ลงพื้นที่พังงานกระตุ้นท่องเที่ยวกองทุนหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกองทุน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า สทบ.ได้นำทีมในจังหวัดพังงา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนโดยให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้สมาชิกในหมู่บ้าน

โดยในวันที่ 3 ส.ค.2563ได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านในไร่ ม.7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง พบว่าเป็นชุมนที่ความพร้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนที่มีประวัติยาวนานถึง 200 ปี สามารถนั่งเรือล่องคลองบ่อดาน (ทะเลใน) ชมวิถีชีวิตสามารถเข้าไปศึกษากิจกรรมและถ่ายรูปได้ เช่น ชมกระชังการเลี้ยงปลาหลายชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจที่คนในหมู่บ้านเลี้ยงไว้กินเองและขาย สามารถกางเต้นท์นอนริมทะเลพร้อมกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ ปิ้งย่าง ก่อไฟย่างปลา (มีอุปกรณ์ให้ครบ) อาหารทะเลสามารถซื้อได้จากชาวประมงในพื้นที่ ถ้าอยากตกปลาเองก็มีบริการออกเรือตกปลา ปลาที่ตกได้นำกลับมาประกอบอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีการสาธิตยิงปลา/แทงปลา โดยออกเรือไปกับชาวประมงในพื้นถิ่น คนที่มาเที่ยวจะได้เห็นและเรียนรู้การล่าปลาตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวประมงบ้านซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ชมสาธิตการทำผ้าบาติกของชาวบ้านซึ่งเป็นผ้าบาติกแบบดั้งเดิมโดยใช้การเขียนด้วยเทียน มีการเขียนลวดลายอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน

ในวันที่ 4 ส.ค.ได้ไปที่กองทุนหมู่บ้านนากลาง ม.9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ได้นำข้าวสาร จำนวน 9,500 กิโลกรัม จังหวัดนครนายก โดยรองประธานเครือข่ายระดับอำเภอ ได้นำข้าวสาร 250 กิโลกรัม นำมาแลกเปลี่ยนอาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 11 จังหวัดของภาคใต้ และเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวชุมชนตำบลโคกกลอย และโครงการนากลางสมาร์ทฟาร์ม ที่มีการจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทำโรงเรือนระบบปิดปลูกเมล่อน พืชผักสลัด มะเขือเทศ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำหน่ายในร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่สมาชิกกองทุน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ให้แก่ผู้ที่สนใจ
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment