VLเซ็น MOU ร่วมกับ BCPเพื่อรับงานขนส่งน้ำมันทางเรือ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมัน กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP โดยวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อตกลงและแนวทางในการเจรจาสัญญาจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันฉบับใหม่ เพื่อขนส่งน้ำมันดิบ(Crude Oil) คอนเดนเสท(Condensate) และน้ำมันผลิตภัณฑ์(Oil Product) จากคลังน้ำมันต้นทาง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันไปยังคลังน้ำมันปลายทาง ตามเส้นทาง ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายกำหนด

อนึ่ง “บางจาก และ VL มีแนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพเรือขนส่งน้ำมัน ร่วมกัน ภายใต้ “โครงการ Smart Logistic Inventory Management (Project SLIM) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดเวลารับ-จ่ายน้ำมัน การควบคุมการสูญหายของน้ำมันระหว่างขนส่ง การบริหารจัดการ Stock ที่สำคัญช่วยส่งเสริมความปลอดภัยระหว่างการขนส่งน้ำมันด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment