เกียรตินาคิน จับมือเจนเนอราลี่ แสดงความขอบคุณฮีโร่เสื้อกาวน์ ขยายความคุ้มครองไวรัส COVID-19

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สองพันธมิตรโครงการ KKGEN PROTECT OUR HEROES ขยายต่อโครงการมอบกรมธรรม์ความคุ้มครองจากไวรัส COVID-19 แก่บุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน 8,000 กรมธรรม์ มูลค่าทุนประกันรวม 1,600 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 2)โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 3) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และ 5) โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีพล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. โรงพยาบาลตำรวจ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลตำรวจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment