MTMขยายบริการOnline ก้าวสู่บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน 4.0

นายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการด้าน Online เพื่อตอบสนองความต้องการองค์กรธุรกิจที่ต้องการจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม

ทั้งนี้ การให้บริการด้านออนไลน์จะครอบคลุมตั้งแต่บริการจัดแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่างๆ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (E– AGM หรือ Virtual AGM) พร้อมบริการระบบลงทะเบียนทางออนไลน์ (E – Register) และการลงมติให้คะแนนวาระการประชุมต่างๆ ทางออนไลน์ (E – Voting) ตลอดจนสามารถให้บริการจัดสัมมนาทางออนไลน์ (Webinar) และการจัดประชุมนักวิเคราะห์ทางออนไลน์ (E – Analyst Meeting)

“การให้บริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ จะเป็น New Normal ในภาคธุรกิจต่างๆ เราจึงพัฒนาและนำเสนอบริการด้านออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับ Stakeholder หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยกระดับ เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง เป็นผู้ให้บริการวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการเงินและการลงทุน การสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ที่ตอบสนองลูกค้าในยุค 4.0 โดยสามารถเข้าดูข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่ www.mtmultimedia.com” นายยงยุทธ กล่าว

ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘Share Investor Thailand’ (SIT) ในกลุ่มเอ็ม ที เอ็ม โฮ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางแผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น จากปัจจุบัน Share Investor ได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 300 บริษัท และเป็นผู้นำที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนใน SET 50 และ SET 100 และยังให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและออสเตรเลีย โดยเป็นผู้พัฒนาและบริหารคอนเทนต์ในเมนู Investor Relation (เมนูนักลงทุนสัมพันธ์) บนเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุน เช่น ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัทฯ, ข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน, ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ, วีดีโอการประชุมในโอกาสสำคัญ เป็นต้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่

นักลงทุนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับยุค 4.0 และนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

ปัจจุบันบริษัทเตรียมนำเสนอ Feature ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นได้จัดเตรียมข้อมูลเชิง Market Data ของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารและแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของลูกค้า นำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment