หยวนต้าชื่นใจ ยึดแชร์ออนไลน์สูงสุด

หยวนต้าสร้างปรากฎการณ์ผู้นำ Online Market Share อันดับหนึ่งสูงถึง 8.32% ใน 4 เดือนแรก (ม.ค. - เม.ย.) ของปี 2563 สวนกระแสสถานการณ์โควิด- 19 ในไทย

นายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หยวนต้า ได้มีแนวทางและการวางแผนเพื่อรับมือในการบริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยได้มีการพัฒนาระบบสำหรับการทำงานของพนักงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบทวิเคราะห์ที่สื่อสารถึงลูกค้าอย่างฉับไวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการผ่านช่องทาง Facebook LIVE ที่มียอดติดตามจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้หยวนต้ามี Online Market Share สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 8.32 % ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค. - เม.ย.) ของปี 2563 (ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพพย์ล่าสุดในเดือน เม.ย. 63)

ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ด้วยการปฏิบัติงานที่ครบตามเกณฑ์ New normal ตรงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทุกประการ โดยจะเปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment