กัลฟ์มอบเงินแก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจฯสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดีในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยนายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร มอบเงิน แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 8 เครื่องเพื่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment