BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมมอบทุนการศึกษารวม 50 ทุน ให้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment