สั่งออมสินแก้หนี้ขรก.

รองนายกฯ “สมคิด”มอบนโยบายออมสินปรับบทบาทเน้นพัฒนาสังคม เน้นให้พฤติกรรมประจำวันร่วมพิจารณาสินเชื่อนอกเหนือหลักประกัน ให้ประสานธปท.แก้ปัญหานี้ข้าราชการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารธนาคารออมสิน ว่า ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินปรับบทบาทไปสู่ธนาคารเพื่อพัฒนาสังคม ช่วยเหลือทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ คนทำงานระดับกลาง พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ด้วยการใช้ข้อมูล Big Data นำมาพิจารณาสินเชื่อโดยใช้พฤติกรรมในชีวิตประจำวันมาพิจารณามากขึ้น นอกจากการเน้นพิจารณาจากหลักประกัน เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ ออมสินตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระจายไปทั่วประเทศทุกจังหวัด เพื่อให้ความรู้ เติมประสบการณ์ สอนด้านการตลาดไปสู่ออนไลน์

แล้วยังมอบหมายให้กับธนาคารออมสิน ร่วมมือกับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อสางหนี้ให้กับข้าราช เพื่อให้ข้าราชการมีภาระหนี้กลับมายืนได้อีกครั้ง แต่ย้ำว่า การช่วยเหลือต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ธนาคารออมสินเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรูปแบบในการปรับโครงสร้างหนี้ของข้าราชการให้เหมาะสม หลังจากได้หารือกับธปท. โดยธปท. ให้ความสนใจ ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาระหนี้ ส่วนบุคคล และระบบการเงินทั้งระบบ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการต้องศึกษารูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการ เพื่อเสนอรัฐมนตรีคลังพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ซึ่งแนวคิดเบื้องต้นคงต้องยืดเวลาการชำระหนี้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบเครดิตเงินคืน(Cash Back) สำหรับกลุ่มลูกนี้ชั้นดี ชำระเงินคืนตต่อเนื่องสัดส่วนร้อยละ 90% ของจำนวนลูกหนี้ข้าราชการทั้งหมด ส่วนข้าราชการมีปัญหาหนี้ NPL ต้องดูแลให้มีวินัยเพิ่มกลับเข้าสู่กลุ่มลูกหนี้ชั้นดี จึงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ คาดว่าะเริ่มช่วยเหลือข้าราชการได้ภายในมีนาคมนี้

ส่วนสถานการณ์ภาระหนี้ ข้าราชการ ขอกู้จากธนาคารออมสิน ณ ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 1.18 แสนราย แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 600,129 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และข้าราชการครู 489,060 ราย สัดส่วนร้อยละ 41 ทหารจำนวน 48,052 ราย สัดส่วนร้อยละ 4 และ ตำรวจ 45,941 ราย สัดส่วนร้อยละ 4 ขณะนี้มียอดหนี้คงค้าง 629,138 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ของข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 185,722 ล้านบาท และครูและบุคลากรทางการศึกษา 394,927 ล้านบาท ตำรวจ 28,064 ล้านบาท และทหาร 20,425 ล้านบาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment