สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนาประจำปี

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี หัวข้อ “เจาะอุตสาหกรรมเด่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020” โดยมีนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนา โดยมีน.ส.สุทธารัตน์ เกษร นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท แกรนด์ เอราวัณ กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment