ทีมกรุ๊ป สนับสนุนทุนการศึกษากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TEAMG” มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนบุตรหลานข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ทางสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจได้มาร่วมกิจกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในสังคมและมีพัฒนาการตามวัย โดยมี พันตำรวจเอก ธีรศักดิ์ ภิญโญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามเป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment