แจกโชคชิบช้อบใช้รอบ2

คลังจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 1 หลังจากนั้น เป็นการจับรางวัลชิมช้อปใช้ ครั้งที่ 2

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยธนาครกรุงไทยได้จัดพิธีจับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 2 ว่า เป็นการจับรางวัลของผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G - Wallet 2 และได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวนเกือบ 2 ล้านสิทธิ์ โดยมียอดสิทธิ์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 เพื่อจับรางวัลใหญ่ จำนวนกว่า 10 ล้านสิทธิ์ ส่วนร้านค้ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวนเกือบ 3 แสนสิทธิ์ ซึ่งยอดการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G - Wallet 2 ที่เป็นการเติมเงินของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดใช้จ่ายผ่าน G - Wallet 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท สะท้อนถึงความนิยมของประชาชนต่อมาตรการดังกล่าว

ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G - Wallet 2 นอกจากได้เงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 30,000 บาท และเงินคืน 20% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยรัฐบาลจะคืนเงินให้ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปแล้ว ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 1,000 บาท ยังได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลเกือบทุกสัปดาห์ ส่วนร้านค้าที่มียอดสลิป 100 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นทอง ซึ่งประชาชนและร้านค้าสามารถเช็คจำนวนสิทธิ์และหมายเลขสำหรับลุ้นรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

สำหรับผู้โชคดีจากการจับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 2 ได้รถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู ได้แก่ คุณสะรี ดือเร๊ะรอเมาะ และผู้โชคดีได้รถมอเตอร์ไซค์ Honda New PCX150 ได้แก่ 1. คุณฟาตียะห์ เจ๊ะมะ 2. คุณกัลยา พวงแก้ว 3. คุณนิรุซนา ดอเลาะ 4. คุณบุญชัย แก้วรักษ์ สำหรับรางวัลอื่นๆ จะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com และจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดการรับรางวัลเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล นำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อมีการใช้จ่ายผ่าน ช่อง G- Wallet 2 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในครั้งต่อๆ ไป

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้ง 1 ด้วย

โดยการจับรางวัลยังมีอีก 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2563 วันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2563 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2563 สำหรับรางวัลใหญ่รถยนต์ Toyota Altis และรถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู คันที่ 3 ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น จะรวมผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 - 31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ชิมช้อปใช้ มีรางวัลให้ลุ้นรับทั้งสิ้น 681 รางวัล รวมมูลค่า 12 ล้านบาท แบ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ผ่านช่อง G- Wallet 2 จำนวน 545 รางวัล ประกอบด้วย รถยนต์ Toyota Altis มูลค่า 829,000 บาท 1 รางวัล รถยนต์ Toyota Hilux Revo 2 ประตู มูลค่า 595,000 บาท 3 รางวัล รถมอเตอร์ไซค์ Honda New PCX150 มูลค่า 83,300 บาท 16 รางวัล TV Samsung TV55RU7400 มูลค่า 19,900 บาท 32 รางวัล ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท 64 รางวัล ทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท 429 รางวัล รางวัลสำหรับร้านค้า จำนวน 136 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท 16 รางวัล และทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท 120 รางวัล


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment