ผู้บริหารญี่ปุ่นกรุงศรีนำคณะร่วมอนุรักษ์มรดกไทย

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของธนาคารและครอบครัวกว่า 30 คน ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยแห่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืชที่ขึ้นชอนไชตามรอยร้าว โดยได้ปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องภายใต้การดูแลแนะนำของเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยรักษามรดกไทยให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment