ออมสินจับมือ เบทาโกรส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากธนาคารออมสิน ได้เริ่มกิจกรรม GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดใน 4 มิติ ประกอบด้วย D-Food ด้านอาหาร, D-Innovation ด้านนวัตกรรม, D-Design การออกแบบ และ D-Marketing ด้านการตลาด อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบาย 3 สร้างของธนาคาร ได้แก่ สร้างความรู้/สร้างอาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน การให้ความรู้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สร้างรายได้/สร้างตลาด เพื่อเสริมสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยร่วมกับธนาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment