ออมสินปัดฝุ่นคลายเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อร่วมพักเงินต้น ลดจ่ายดอก ช่วยเหลือลูกค้าที่เจอผลกระทบจาก COVID-19 ระบาดระลอกใหม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินยังคงเดินหน้าในการดูแลลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งล่าสุดได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ 28 จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารได้ เบื้องต้นธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 - 6 เดือน

อย่างไรก็ตามในพื้นที่อื่น ธนาคารออมสินก็มีมาตรการที่ช่วยเหลือดูแลลูกค้าแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

แล้วจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาการการใช้วงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องต่อไปจนถึง 30 มิ.ย. 2564 ออมสินจะเดินหน้าในส่วน“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ต่อไป เพื่อเติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีรายได้ประจำที่เจอพิษกCovid-19 รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วยก็ได้เพิ่มการผ่อนคลายเลื่อนไขจากเดิม เพื่อให้สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีวงเงินอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท

รวมไปถึง สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ก็จะเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากวงเงินเต็มอย่างรวดเร็วไปก่อนหน้านี้ โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการขยายวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 50 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment