ศุภาลัยจัดกิจกรรม “ครอบครัวศุภาลัยสายใยรัก ครั้งที่ 33”

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี จัดกิจกรรม “ครอบครัวศุภาลัยสายใยรัก ครั้งที่ 33” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวศุภาลัย โดยวิทยากรแพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ มอบธรรมบรรณาการแก่ครอบครัวศุภาลัยกับแนวทางฝึกภาวนาจิตด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องทุกปี ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment