พณ.-ศธ.จับมือนำนโยบาย CEO GenZ ปั้นเด็กเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เสริมทัพการค้าออนไลน์และระหว่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวนโยบาย Gen Z to be CEO และพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษาต่างๆ 59 หน่วยงาน) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รูปแบบการค้าอีคอมเมิร์ซจะเป็นรูปแบบที่มีการพัฒนา ข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้ง FTA หรือพหุภาคี เช่น RCEP ล้วนมีหัวข้ออีคอมเมิร์ซบรรจุอยู่เพื่อเป็นกติกาสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ที่จะกลายเป็น New Normal สำหรับการค้ายุคใหม่ สำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการจำนวนมากปรับตัวไปสู่ระบบออนไลน์รวมถึงเกษตรกรที่ค้าออนไลน์เป็น และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามีศักยภาพเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซได้คือน้องๆ Gen Z ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 10 กว่าล้านคน ถึง 20% ของประชากรของประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอาศัยอยู่ในภูมิภาค 85% กระจายอยู่ทุกพื้นที่ โครงการสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ปั้น Gen Z เป็น CEO ถึงเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุฝันของเด็กรุ่นใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าสร้างได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 คน ภายในปี 2564รายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจปีล่าสุด ประชากรไทยมีทั้งหมด 66.5 ล้านคน เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซีถึง 12.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนั้น เจนซี ที่อยู่ในภูมิภาค นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีมากถึง 10.6 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 85 ของเจนซีทั้งประเทศ และเพียงอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า คนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด และจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment