ธอส.เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรกนก สาขายุติธรรม

นางสมจิตต์ รถทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรกนก สาขายุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริหารธนาคารที่สามารถบริหารและนำทีมเพื่อยกระดับเทคโนโลยีองค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการ " ทำให้คนไทยมีบ้าน" ตามพันธกิจของธนาคาร โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรกนกและกนกนาคราช ซึ่งภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในนามหน่วยงานและบุคคล อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายศรีภูมิ ศุขเนตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ณ หอประชุมทีโอที บริษัท ทีโอที สำนักงานใหญ่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment