กรมบัญชีกลางจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment