กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สศค.ครบรอบ 59 ปี

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment