กรมสรรพสามิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment