ณุศาศิริปิดดีลหุ้นกู้ได้ตามเป้าพร้อมรุกธุรกิจอสังหาฯคู่ศูนย์สุขภาพครบวงจร

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ บล.เคพีเอ็ม เปิดเผยว่า ยอดจอง หุ้นกู้ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 ชุด ที่ออกเสนอขายไประหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 นักลงทุนยังให้ความเชื่อมั่น และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดย ณุศาศิริ ได้วางเป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (Wellness resort) จะไม่เน้นพัฒนาเพียงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสในการลงทุนและมูลค่าผลตอบแทนแก่นักลงทุน

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขาย 200 ล้านบาทและมูลค่าสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 269 ล้านบาท (รวมไม่เกิน 469 ล้านบาท) อายุตราสาร 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี พร้อมหลักประกัน ที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ดินรวม 108,820 ตารางวา มูลค่ารวม 708,299,516 บาท และชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขาย 70 ล้านบาท อายุตราสาร 1 ปี 3 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี พร้อมหลักประกันที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 26,772 ตารางวา มูลค่า 107,088,000 บาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment