ผู้ถือหุ้นNEXมีมติผ่านทุกวาระ

คุณคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และได้ตอกย้ำว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ นับต่อจากนี้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในศักยภาพทีมผู้บริหารและการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำ Bus Industry เบอร์หนึ่งของเมืองไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment