สพพ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 18 ปี

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment